1.5kw spindle med inverter

1.5kw spindle med inverter

Inverterarna ändras hela tiden och det är nästan omöjligt att fortsätta. Anvisningarna nedan fungerar för de flesta. Vi är inte ansvariga för någonting när du kopplar din inverter. Använd instruktionerna nedan på egen risk.

Observera att det finns ännu en ny modell som är likadan som bilden nedan men med ratt som man vrider på för hastighet. Koppla in den på samma sätt som nedan men den måste programmeras i efterhand., Detta är lätt, kika bara in instruktionerna och efter “User settings” då dom listar alla inställningar. Tryck på PRGM eller SET och bläddra till valfri PD kod och fyll i så som “User settings” begär. Vid inställning för hur många pins din motor har så skriver du in “3” KÖR INTE SPINDELN INNAN DU STÄLLT IN ALLT! Om du är osäker så kan du höra av dig till oss så hjälper vi dig. Detta gäller endast för inverter med vrid ratt!

Det finns olika fabrikat av spindlar och inverter. Om du tittar på kontakten på själva spindeln så ser du vilken typ du har.
För att koppla ihop spindeln och inverten så behöver du vanlig 3ledar kabel samma som du har för uttag till vanliga hushålls elektronik. Samt ett jordat stickuttag. Vi inkluderar inte detta då alla länder har olika standarder och att detta är starkström så vi får inte uppmuntra er att göra detta utan behörighet. Du behöver ca 2 meter från inverter till kontakt och ca 4 meter från inverter till spindel

OBSERVERA, Det är starkström både till inverten och spindeln. Du får inte göra detta utan behörighet eller goda kunskaper. Låt någon som kan, utföra detta arbete och vi tar inget ansvar för skador på elektronik eller person.

Jordning
Spindeln har ingen pinn för jordning så du måste jorda den själv. Om du har metall klammer för spindeln så kan du jorda hela chassit ner till jord på din Power supply och då blir spindeln jordad på samma gång. annars så måste du på något sätt jorda metallhöljet på spindeln. Tillverkaren tycker inte att man behöver jorda spindeln men gör det endå.

Kontakten på spindeln kan avgöra vilken modell på inverten du har. Bilden nedan visar en spindel med 4 pins.

Om du har 4 kontakter (pin) så brukar man ha en Huang inverter som nedan. Annars hoppar du till instruktioner för ”Inställningar för ”3 pin” inverter

Inställningar för ”4 pin” inverter

På själva spindeln, löd fast 3 sladdar på pin 1,2 samt 3. Pin 4 behövs inte. Kabeln från pin 1 ska till V i inverten och pin2 till W samt pin 3 till U. Kontakten kopplar du in enligt bild R, S och jord. När du sen startar din spindel och den går åt fel håll så byter du endast plats på två av kablarna i U, V eller W

Ibland kommer denna typ av inverter felinställd så man får gå in och ändra ett par parametrar

Tryck på PRGM och bläddra till följande PD kod och fyll i följande.

PD004: 400
PD005: 400
PD143: 3
PD144 : 3000

Inställningar för ”3 pin” inverter

Observera att det finns ännu en ny modell som är likadan som bilden ovan men med ratt som man vrider på för hastighet. Koppla in den på samma sätt som nedan men den måste programmeras i efterhand., Detta är lätt, kika bara in instruktionerna och efter “User settings” då dom listar alla inställningar. Tryck på PRGM eller SET och bläddra till valfri PD kod och fyll i så som “User settings” begär. Vid inställning för hur många pins din motor har så skriver du in “3” Detta gäller endast för inverter med vrid ratt! De övriga inverters är redan inställda.

På själva spindeln, löd fast 3 sladdar på pin 1,2 samt 3. Kabeln från pin 1 ska till V i inverten och pin2 till W samt pin 3 till U. Kontakten kopplar du på R, S och jord. När du sen startar din spindel och den går åt fel håll så byter du endast plats på två av kablarna i U, V eller W

Denna inverter är färdiginställd och du kan starta den med engång. Du bör öka hastighet på start och stopp för spindel till ca 20 sekunder, default är ca 60 sekunder vilket är onödigt långt.

Starta spindel
För att starta spindeln så trycker du på Run och stanna på Stop. ”For” lampan betyder att fräsen roterar åt rätt håll medan ”Rev” roterar fräsen åt andra hållet. Håll ett öga på detta så att fräsen inte roterar åt fel håll när du ska skära dina stycken.

Vill du ändra hastighet på spindeln så kan du välja mellan 0-24000 varv/m. ca10-12.000 varv är bra för aluminium och 18000 varv är bra för MDF med en fräs som är 5-6mm. Här får man experimentera tills man hittar rätt hastighet till det man skär. Regeln är att det inte får bli för varmt så att pinfräsen blir bränd.

För att ändra hastighet:

Inverter för 3 pin samt 4 pin har olika funktioner men de är i princip samma.
Starta spindeln och låt den gå tills den uppnått maximal hastighet. Tryck sedan på knappen som visar två pilar som pekar till höger. Varje tryck tar dig till olika inställningar och de markeras med lamporna högst upp. Klicka tills lampan är på ROT, här ser du vilken hastighet fräsen roterar på. Vill du ändra hastighet så klickar du på pil upp eller ner så att du ser ett värde mellan 0-400. Ändrar du detta värde så ändrar du varvtal på spindeln. 400 betyder 24000 varv och 200 betyder hälften av det osv.
Använd knappen med de två pilarna för att flytta markören samt upp och ned pilarna för att ange värde. Efter ditt val klickar du på PRGM och inställningen är sparad även om du stänger av inverten.

Som standard så är spindeln inställd på att ha 50 sekunder för upp och ned rotation. Du kan ändra det till tex 20 sekunder. Oftast så ändrar man P7 samt P8 i inställningarna. Se i din instruktionsbok vad som gäller för din inverter.