Hur stort ska bordet vara för maskinen?

Viewed 427 Times 0 Comments

Bygg bordet lika brett eller gärna 10 cm bredare än maskinen. Längden bör vara ca 30-40cm längre så att du kan ha en skärm samt tangentbord framför maskinen.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)