Byta switchar på Raw Avantic CNC maskin

Switcharna eller brytarna sitter ganska långt in i maskinen och att byta dom kräver att man plockar bort delar. Det är inte svårt men du behöver följa guiderna nedan så att det blir rätt.


Byta switch/brytare på Y samt A-axel (Fram och bak på maskinen)
Innan du börjar, se till att du har switcharna och den lilla plastbiten vi nämner nedan. Plastbiten ser till att kulorna från kullagerblocken inte trillar ur och du måste ha två av dom. När du beställer switcharna så nämn i kommentaren vilken switch du ska byta så skickar vi med plastbitarna som behövs

  1. Se till att all ström är urkopplad. Börja med att skruva bort hörnplåtarna fram eller bak beroende på vilken switch som ska bytas. Ta även bort de små aluminiumvinklarna som anger hur långt switchen ska gå.

2. Lossa sidoplåtarna. Om du byter på höger sida så behöver du bara lossa höger plåt.

3. Nu är det viktigt att du följer steget nedan. Börja knuffa ut hela axeln förbi styrskenan. När lagerblocket börjar lämna styrskenan så måste du samtidigt trycka in de plastbitar vi skickar med in i lagren. Om du inte gör detta så trillar kulorna ut och blocket måste bytas ut. Om 2-3 kulor trillar ur så gör det oftast ingen men undvik det.

Knuffa ut blocket så långt att du kommer åt skruvarna för switchen. Lossa switchen och klipp av kabeln så att du senare ser hur den var kopplad. Tänk på att när du skruvar eller byter switch så kan axeln röra på sig, ha gärna hjälp så att en kan ha koll på plastbitarna. Switchen ska ligga jämt med kanten av sidoplåten.

Efter att switchen är bytt så drar du upp kablarna till plinten och följer färg. Skruva inte åt skruven för hårt då det riskerar att förstöra switchen. Som du ser så har switchen 3 kablar, svart, blå och brun. Fäst dom på samma sätt som tidigare switch. Knuffa tillbaka axeln och fäst hörnplåten. Prova först innan du skruvar på sidoplåtarna så att du vet att allt fungerar.


Byta switch/brytare på Z-axel (Upp och ner på maskinen)

Börja med att lossa, Motor och topplåt. Motorn sitter i en axelkoppling som skruvas bort med en insexnyckel. Ta bort hela axelkopplingen så att den inte skadas.

Lossa skruvarna som håller i kulskruvsmuttern. Du kan sänka axeln så mycket som möjligt så att du kommer åt.

Lossa kulskruven genom att först lossa skruvarna på den övre kulskruvsblocket markerat med pil och sedan lyfta upp kulskruven från det undre blocket. Om det sitter en stoppring under kulskruven så lossar du på den. Den behövs inte, så om den går sönder gör det inget.

Pilarna markerade med stopsymbol visar att du inte ska lossa på kulskruvshuset eller det undre blocket. Anledningen till det är att maskinen är kalibrerad så att skruven ska glida enkelt. Om du måste lossa på det undre blocket så se om det sitter brickor bakom blocket, de måste sitta precis så när allt ska tillbaka senare. OBS! Se bild under denna bild på hur vi har ett stöd från bordet upp till undersida axel så att den inte rasar ner. Om den gör det så trillar kulorna ur och lagerblocken måste bytas ut!

Vik kulskruven åt sidan, lossa switchen och klipp av kabeln så att du senare ser hur den var kopplad.

Switchen ska ligga så långt åt vänster som möjligt. Skruva inte åt skruven för hårt då det riskerar att förstöra switchen.

Efter att switchen är bytt så drar du kablarna till plinten och följer färg. Som du ser så har switchen 3 kablar, svart, blå och brun. Fäst dom på samma sätt som tidigare switch.

Skruva tillbaka alla delar i omvänd ordning. När du fäst det övre kulskruvblocket. För axeln upp och ned, se till att allt flyter på fint. Du kan behöva lossa blocket och jystera det tills det blir så bra som möjligt. Det kan vara lite motstånd men du ska kunna rotera axeln med fingrarna.


Byta switch/brytare på X-axel (Höger till vänster på maskinen)

Innan du börjar, se till att du har switcharna och den lilla plastbiten vi nämner nedan. Plastbiten ser till att kulorna från kullagerblocken inte trillar ur och du måste ha två av dom. När du beställer switcharna så nämn i kommentaren vilken switch du ska byta så skickar vi med plastbitarna som behövs

För att byta X-axelswitcharna så måste hela Z-axeln plockas bort. Den axeln väger lite och vi rekomenderar att du tar hjälp av någon så att inte du eller axel skadas.

Nu är det viktigt att du följer steget nedan. Börja skruva på kulskruven så att axeln går upp och förbi styrskenan. När lagerblocket börjar lämna styrskenan så måste du samtidigt trycka in de plastbitar vi skickar med in i lagren. Om du inte gör detta så trillar kulorna ut och blocket måste bytas ut. Om 2-3 kulor trillar ur så gör det oftast ingen men undvik det.

När du skruvat upp axeln så långt att skruvarna under syns så lossar du på dom. Nu kommer hela axeln att lossna och den är tung. Se till att du har hjälp att hålla i den. Om axeln tippar så lossnar även plastbitarna som håller kulorna på plats och kulorna trillar ur. Se hela tiden att plastskydden sitter kvar, var extra noggrann med det.

Skruva loss alla försänkta skruvar

Switcharna sitter bakom plåten. Du behöver även lossa motorskyddet ovan för att kunna komma åt kablarna.

lossa switchen och klipp av kabeln så att du senare ser hur den var kopplad. Fäst den nya switchen längst med kanten på plåten. Skruva inte åt skruven för hårt då det riskerar att förstöra switchen.

Efter att switchen är bytt så drar du kablarna till plinten och följer färg. Som du ser så har switchen 3 kablar, svart, blå och brun. Fäst dom på samma sätt som tidigare switch.

Skruva tillbaka allt i omvänd ordning.