Plana av ditt förbrukningsbord bord

Det är vanligt att man planar av bord på CNC maskiner då toppskivan sällan är helt rak. Detta beror oftast på materialet eller att maskinen står lite snett. Om du endast skär i 2-2.5 d så brukar man inte behöva plana ut bordet men vid gravyr av text eller då man kräver precision höjdled så kan det behövas. När vi bygger maskinerna så försöker vi ligga under 1 mm i precision höjdled men det är svårt då skiva uppe på kan variera i tjocklek eller så kan bordet maskinen stå på vara lite snett.

Observera att då du planat av ditt bord så får maskinen inte flyttas. Om du flyttar maskinen så kan golvet vara snett och maskinen kan då tappa precisionen höjdled.

Om du fick med ett skär från oss som är tänkt för avplaning av bord så har dessa tyvärr inte den bästa precisionen och kan ge ränder efter sig. Även om du får ränder i bordet så är det så pass plant att det duger för träbearbetning och skylttillverkning. Vill du ha ett planare bord så använder du ett 6-8mm skär men det tar längre tid.

Vi har ingen fil för detta då alla bord är olika stora och valet av skär påverkar filen, men det är enkelt att göra en fil själv.

I Vcarve som exempel.

  1. Rita en fyrkant i storleken av ditt förbrukningsbord (skivan högst upp)
  2. Markera fyrkanten och välj att du ska göra en “Pocket toolpath” Välj skärdjup 1mm och ditt skär. Om inte skäret finns så tillverkar du ett i verktygs sektionen av programmet.
  3. Lossa den högra switch vinkeln på maskinens X-axel (höger/vänster) så att maskinen kan ta sig hela vägen till höger av bordet.
  4. Maskinens Z-axel kommer att slå i kabelkedjan, för att lösa det så höjer du Z-axeln så att den kan ta sig över kedjan och där efter sänker du spindeln så att den når bordet.
  5. Kör ditt program i luften först så att du ser att maskinen kommer åt hela skivan.

Vi jobbar på en video och publicerar den så snart vi kan.