Support

Raw Avantic support

Om maskinen hugger till, och ofta på samma ställe så är det lätt att tro att det är fel på motor, kugghjul, kuggstång, drivmodul eller kablar. i 95% av dessa fall så har maskinen dålig jordning vilket får maskinen att hoppa till då spindeln närmar sig ett område så enkelt tar upp störningar. Innan du testar dina kablar och uttag så kan du enkelt felsöka detta genom att dra en tjock kabel (minst 1.5mm2) från någon metalldel av ramen till jordningen på ett vanligt uttag. Fråga en elkunning om du är osäker på hur du gör. Prova sedan samma fil som felade sist. Prova gärna med och utan extra jordning för att se om felet blir löst.

Innan du läser vidare så vill vi påpeka hur viktig smörjning av styrskenor och kulskruv är. Oftast beror många fel, så som felpositionering eller ojämna snitt på att skenorna är smutsiga och osmorda. Ha som rutin att efter varje arbetsdag blåsa rent skenor med tryckluftspruta. Efter ca 8 timmars körning bör du smörja skenorna. Det enklaste sättet att smörja skenorna är med spraysmörj typ W40 eller 5-56. W40 är en fetare olja och rekommenderad som smörjning. Du har även smörjnipplar på alla lager men spraysmörj är enklare. Spraya skenorna och kör över fettet ett par gånger så fastnar de i lagren.

Problem: Maskinen stannar efter ca 20 minuter och det går inte att få kontakt med den.
Detta är en Windows bugg som endast påverkar vissa datorer och har inget med själva maskinen att göra. Även om man ställer in datorn att inte gå i viloläge så kan den göra det ändå. Detta sker när datorn är inaktiv då du kör längre program. Vi har en enkel lösning för det och du behöver endast installera ett program som förhindrar datorn att gå i viloläge. Programmet är ett så kallat Macro som utför en tangenttryckning var minut så att datorn tror att användaren är aktiv. Ladda hem detta program: caffeine.exe Installera det på datorn som styr maskinen. Om du startar det programmet innan du gör en lång körning så förhindras datorn att gå i viloläge. Du kan även ställa in datorn så att programmet startar automatiskt varje gång Windows startar, då slipper du tänka på det, gör så här:

I Windows 7 och tidigare versioner av Windows innehåller Start-menyn en ”Startup” eller “Autostart” -mapp för att göra det enkelt. På dessa versioner av Windows kan du helt enkelt öppna din Start-meny och högerklicka på fliken ”Startup” eller “Autostart” välj sedan “öppna mapp”, hitta Caffeine.exe och släpa in den i mappen eller höger klicka på Caffeine.exe kopiera och klistra in i mappen. Nästa gång du startar Windows så startar programmet Caffeine automatiskt.

Känner du igen något av dessa problem
Maskinen går sakta, maskinen reagerar inte på någon eller alla switchar, maskinen “hackar” när jag kör den med pilarna, ena sidan av maskinen släpar efter.
Se om du inte kört Z-axeln för högt upp så att switchen är triggad, se även alla övriga switchar. När en switch är aktiverad så hamnar maskinen i ett felsäkert läge och går sakta. Alla andra switchar blir då inaktiverade och maskinen beter sig annorlunda. För att se om en switch är triggad så går du till fliken Diagnoistics i Mach3. Om någon lampa lyser gult så är en switch triggad. Backa bort från switchen och se om lampan släcks.

En av motorerna hackar eller svarar inte när jag kör maskinen

 • Med största sannolikhet kabelbrott. Motorer går sällan eller aldrig sönder. Man misstänker gärna motorn men det är förmodligen kabeln som nöts av. Mät men Pip funktionen på din multimeter mellan Grön och svart kabel. Om den är hel så ska multimetern pipa. Mät vid kontakten i lådan (du kan öppna kontakten om du har pluggar eller mäta på skruvarna om du har skruvplintar).  Prova sedan röd och blå kabel, samma sak där, det ska pipa. Om det inte gör det så är kabeln av. Tänk på att kabeln kan verka hel i vissa lägen men glappa i andra då brottet kan uppstå när kabeln viker sig. För att byta kabel, Kontakta oss för ny kabel och se denna guide. Byt kabel på din maskin.

En eller flera motorer rycker/hackar till när spindeln startar eller bromsar. 
Detta är ovanligt men kan hända. Frekvensomvandlaren i el-lådan avger extremt mycket störningar och därför jordar och skärmar man spindelkabeln ordentligt. Störningar kan läcka ut och störa matningen från låda till dator vilket orsakar missljuden/hacken. Dessa störningar kan även påverka skärresultatet så se till att rätta till det om du märker detta problem.

Lösning

 • Sära dator och el-låda.
 • Se till att spindelkabeln inte korsar matningen från el-låda och dator. Flytta dator till andra sidan om det behövs.
 • Om inget ovan fungerar, prova en annan LTP kabel (Kabeln från el-låda till dator)
 • Trä på en eller fler Ferritringar runt LTP kabeln.
 • Hör av er till oss så hjälper vi dig.

Maskinen startar inte

 1. Kontrollera att strömbrytaren trycks in helt.
 2. Se till att stoppknappen inte är intryckt. Vrid på knappen så att den poppar ut annars fungerar inte maskinen
 3. Med strömmen frånkopplad från maskinen, kontrollera att säkringen på På / Av-knappen inte har gått (Det sitter än säkring i brytaren som kan tas ut, utan att öppna lådan)
 4. Se till att LPT-kabeln är helt isatt i datorn (vanligt problem) Sitter den det minsta snett så tappar den signal.

Spindelmotorn försöker starta men kan inte rotera

 1. Med strömmen frånkopplad från maskinen, försök att vrida spindeln för hand. Om spindeln inte kan rotera, kontrollera orsaken och kontakta oss om du inte finner fel.
 2. Kabelbrott, mät varje kabel och se om den är av. Den kan få kontakt i vissa lägen men glappa i andra. Starta gärna spindeln och kör runt den manuellt och se om den hackar eller stannar. För att byta kabel, Kontakta oss för ny kabel och se denna guide. Byt kabel på din maskin.
 3. Motor defekt. Byt ut spindeln.
 4. Spindelns luftintag kan vara igensatt och kan inte svalna, spindeln kan ha skadats. Byt ut spindeln.

Spindeln överhettas

Typiska skäl är slöa skärverktyg eller för lågt varvtal, en luftkyld spindel bör inte köras under 10.000 varv / min

Pipande ljud

 1. Kontrollera lagren.

Spindeln saktar ner under ett snitt

 1. Slitna skärverktyg. Byt ut verktyget.
 2. Matningen är för snabb. Sakta ner matningshastigheten.
 3. Matning och spindelhastighet är inte korrekt. Justera matning och hastighet.

Maskinen vibrerar

 1. Maskinen är inte jämn på bänken. Justera maskinen igen och se till att den inte rör sig. Se även om skäret som sitter på inte är ur balans

Maskinen går inte att köra hem (Ref all home) eller switcharna är defekta

 1. Lyser LED lamporna? om inte så är kabeln som matar 24V av eller glapp vid pluggen. Utan 24V så fungerar inte switcharna.
 2. Har du ändrat några inställningar i styrprogramvaran?
 3. Se till att stoppknappen inte är intryckt. Vrid på knappen så att den poppar ut annars fungerar inte maskinen
 4. Är switcharna (brytarna) anslutna, skadade eller ojusterade?
 5. Se till att LPT-kabeln är helt isatt i datorn (vanligt problem) Sitter den det minsta snett så tappar den signal.

Jobb bearbetas inkonsekvent

 1. Kontrollera att fjädrarna som pressar motorerna mot kuggstången fungerar korrekt. Starta maskinen så att motorerna är “låsta”, ta tag i någon av axlarna och skjut den försiktigt fram och tillbaka. Maskinen bör inte röra sig alls (glappa). Om maskinen rör sig trycker inte fjädern motorn mot kuggstången. För att lösa det kan du trycka motorn upp och ned ett par gånger, det kan vara skräp som sitter i vägen. Om det inte fungerar så kan du ta bort sidoplåten och lossa skruvarna på motorplattan (lagerbulten och de 2 skruvarna som trycker motorplattan mot sidoplattan) lossa skruven 1 mm och se om den blir bättre. Var försiktig så att du inte orsakar mer glapp. Hör av er till oss om du är osäker.
 2. Kontrollera om kugghjul eller axelkoppling är åtdragna eller skadade. Om lösa, dra åt; om den är skadad, byt ut den.
 3. Kontrollera om glidlagren är skadade.

Skärdjupet är inkonsekvent

 1. Kontrollera så att spindeln inte sitter för högt i spindelfästet, om den gör det så går Z-axeln i botten och når inte ner. Spindel skaftet ska vara ca 6-7cm nedanför hållaren
 2. Kontrollera att förbrukningsbordet är plant och rent innan du utför jobbet.
 3. Kontrollera om det finns överdrivet spel i Z-axelns skruvdrivmekanism.
 4. Kontrollera att pinnfräsen sitter fast i spindelhylsan. Ett vanligt problem är att den är lös så att skäret glider upp eller ner.
  4. Kontrollera dina filer, oftast ligger felen i filerna.

Jag får inte perfekta fyrkanter när jag skär

Maskinen är förmodligen lite sned. Din maskin har två kalibreringsbrytare på maskinens högra och vänstra sida. Brytarna sitter på sidoplåtarna och berör en aluminiumvinkel för att veta hur långt maskinen ska gå. När du har gjort din “Ref all home” -rutin kan du mäta från hörnplattan till sidoplåten på båda sidor av maskinen. Mätningen måste vara densamma för att maskinen ska vara 90 grader. Om det inte stämmer, lossa aluminiumvinkeln framför brytaren och flytta den bakåt eller framåt och försök tills den är korrekt. Om du har runda brytare så justeras dom med muttern som sitter på själva brytaren.

Jag får inte perfekta cirklar när jag skär

Sakta ner när du skär cirklar. Små cirklar under 20 mm ska skäras mycket långsamt så att maskinen inte kränger. Sikta på 500-1000 mm / min för små föremål

Maskinens switchar utlöses slumpmässigt.
Om detta sker så är jorningen inte korrect. Försök att lösa det genom att tex flyta dammsugare eller annan teknik som kan påverka eventuella störningar. Prova även att flytta isär dator från maskinens el-låda. Om du har en UC100 modul, flytta bort den från el-lådan så långt du kan. Om inte detta hjälper så kan du ändra Debounce rate i programvaran.

Debounce är antalet pulser som en switch måste ha för att dess signal ska anses vara giltig. Till exempel kan elektriskt brus orsaka problem med att gränslägesbrytare utlöses. Debounce kan höjas för att ignorera bruset.

För att höja debouncenivån, följ dessa steg:

 1. I Mach3, öppna Config -> General Config…

 Ändra debounce till ca 500, om inte det fungerar kan du öka till 1000. Du kan prova dig fram men tänk på att en hög debounce påverkar switcharna vid homing och gör maskinen mindre uppmärksam.

För andra fel, vänligen kontakta oss för felsökning