Starta här om du behöver hjälp med att ställa in och arbeta med din maskin

Efter att du ställt maskinen på plats och kopplat in alla komponenter så måste du installera programvara för att styra maskinen. Från och med Augusti 2021 så styr vi maskinerna via USB med en modul som heter UC100. Välj guide nedan beroende på vilken programvara du valde för att styra maskinen, Mach3 eller UCCNC.

Oavsett guide du väljer nedan så ska UC100 modulen du ser till höger installeras och instruktioner finns för båda alternativen. För att veta att allt fungerar så ska båda lamporna på modulen lysa när du startat programvaran efter installation. Om endast en lampa lyser så är installationen inte komplett, prova då att installera modulen igen.

Viktigt 1! Om du får ett meddelande om att det saknas DLL filer samt andra felmeddelanden då du startar Mach3 eller UCCNC så betyder det att din dator inte har de senaste uppdateringarna från Windows. Gå då till Windows update och se till att installera allt som inte är installerat. Du behöver något som kallas för Net frame work för att UC100 modulen ska fungera.

Viktigt 2! Om Z-axeln skär dubbelt så högt eller litet så är värdet för Z-axel motorn fel, Gör så här:

I Mach3, gå till ”config/motor tuning” Klicka på Z-axel knappen (knappar till höger). ”Steps per” värdet nere till vänster ska vara satt till 640 för EXTENDED och 320 för en vanlig Avantic. Ändra det och tryck på ”save axis settings”

Efter att du installerat Mach3 (om det är ditt valda styrprogramm) så kan du uppdatera utseenet på själva layouten. Orginal versionen av mach3 ser omedernt ut men vi har skapat en helt ny layout till programmet som är enkel att installera,. Kontakta oss med ditt ordernummer så skickar vi en kopia av uppdateringen utan kostnad.

Vår uppdaterade version av Mach3

Nu när maskinen är inställd så kan du börja bygga dina filer för utskärning. Om du är helt ny inom området så kan du kika på videon nedan.

Om du vill prova att skära med din maskin så kan du använda vår testfil som du kan ladda hem här Raw Test fil 20x20cm med 4mm skär. (högerklicka och “Spara länk som textfil”) Spänn fast ett stycke MDF eller annan skiva som är 12mm tjock på ditt arbetsbord. Vi brukar inkludera en bit så att ni kan testa maskinen. Nolla därefter skäret vid vänstra hörnet och starta skärningen. Maskinen kommer att vänta ca 20 sekunder innan den börjar skära av säkerhetsskäl. När du testar en fil för första gången rekommenderar vi att du gör detta i luften först, en så kallad ”torrkörning”. I filen står det vilket skär vi använder (4mm i detta fall) samt storlek och tjocklek på material tex 200x200mm 12mm tjock MDF. Det är en bra rutin att döpa dina filer på detta sätt.

Instruktionsvideo för Raw Avantic. Vi jobbar på en ny mer uppdaterad video. Men den kan vara till nytta fram till dess. Vissa saker så som vad som ingår i maskinen är ändrat.

Du kan ställas in dina filer med ett alternativt CAM program kallat Estlcam. Med Estlcam så kan du även skära i 3D och priset är endast ca 500kr för hela programvaran. Du kan dock inte rita i Estlcam utan du kan göra det i valfritt program. Vi listar lite olika program längst ner på denna sida. Besök estlcam.de för mer om detta program.

Program samt plugin som används i videon

Andra bra ritprogram