Byta kabel på din Raw maskin

Det kan hända att en kabel nöts av eller är defekt från fabrik. Att byta kabel är enkelt och vi ska gå igenom det i denna guide. Denna guide går igenom byte av spindelkabel men att byta kabel på en motor eller switch går till på samma sätt. Tänk på att en spindelkabel är starkström så se till att elektroniklådan är avstängd och att alla kablar är utdragna innan du sätter igång.

Även om du är van med elektronik så bör du läsa igenom guiden då skärmning av kabeln är mycket viktig för att undvika störningar.

Om det är vi som byggt maskinen så måste du kontakta oss för en ny kabel, vi löder då fast alla komponenter och skickar en färdig kabel som du byter ut, löd den inte själv utan behörighet.

Hänga upp spindelkabeln
Nedanför visar vi hur du drar spindelkabeln genom kabelkedjorna. Du behöver inte göra det utan du kan hänga upp kabeln i taket med ett rep för enklare service.

Dra kabel genom kabelkedjorna
Börja med att kapa den defekta kabeln vid spindeln någon cm upp. Skala sedan den gamla kabeln likt bilden nedan.

Skala den nya kabeln ca 5cm och knyt ihop den med den gamla. Se till att knuten är liten och att den sitter fast ordentligt då vi ska dra i den gamla kabeln genom kabelkedjorna. (Om vi har skalat kabeln åt dig så behöver du inte skala den utan tejpa fast den på din befintliga kabel istället.)

Lossa därefter sidoplåten på höger sida och börja sakta dra kabeln genom kedjan.

Om det går trögt så kan du smörja kabeln.

Lossa kabelspiralen och fortsätt genom den andra kabelkedjan.

Lossa kabelstrumpan och tryck ihop den så att kabeln enkelt går igenom. Om strumpan är utdragen så är det svårt att få igenom kabeln.

När kabeln är igenom så ska den kopplas ihop med lådan. Oavsett om du har pluggar eller direktinkoppling till lådan så måste kabeln förberedas. Kabeln innehåller 4 kablar + skärm. Skärmen måste kopplas ihop med den gröna kabeln (Jord) för att skydda maskinen från störningar.

Om du har pluggar så skalar du kabeln ca 3cm om du har direkt anslutning till lådan så kan du skala mer om du vill då det är lite enklare desto mer du skalar.

Börja med att skala kabeln försiktigt så att skärmen är intakt.

Sära på alla kablar, tvinna ihop skärmningen och skala jordkabeln ca 2cm. Tvinna därefter ihop jord med skärm enligt bild.

Tejpa eller trä på en krympslang så att ca 5mm av kabeln sticker ut.

Om du har direktinkoppling till din el-låda så kapar du kabeln en bit ifrån din inverter (Styrenheten dit spindelkabeln går in) och skala kabeln på samma sätt som ovan. Använd därefter skruvterminalen som skickas med din kabel och koppla enligt bild nedan.

Sätt på det genomskinliga skyddslocket, stäng el-lådan. Du kan nu prova att starta spindeln för att se att allt fungerar. Om det inte fungerar så kontaktar du oss så går vi igenom din koppling.

Om du har Speakon pluggar (plastpluggar i orange eller blått) så följ nedan guide. Om du har Aviation pluggar (silverfärgade) så måste dom lödas. Vi rekommenderar inte att du löder dom då det är svårt, kontakta oss så går vi igenom en alternativ metod.

Förbered kablarna enligt ovan och trä sedan på skruvanordningen på kabeln enligt bild.

Börja med den röda kabeln. Skruva fast den på stiftet närmast den breda utbuktningen (det finns två utbuktningar om du snurrar på pluggen, en smal och en bred)

Därefter fäster du jordkabeln till vänster om den röda kabeln enligt bild nedan.

Därefter fäster du den svarta kabeln till vänster om jord kabeln enligt bild nedan.

Därefter fäster du den blå kabeln till vänster om den svarta kabeln enligt bild nedan.

Skruva på höljet enligt bild nedan

Fäst pluggen i lådan. Du kan nu prova att starta spindeln för att se att allt fungerar. Om det inte fungerar så kontaktar du oss så går vi igenom din koppling.